Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Профил на купувача

 

Обща информация:

"В и К" ООД Силистра  адрес: ул. Баба Тонка №19,  тел: 086 / 820 559, факс: 086 / 820 558,

e-mail: vikss@vik-silistra.com, лице за контакти: Пламена Ганчева - тел: 086 / 851 496

Обществени поръчки

00513-2020-0010 - „Инженеринг за обект: „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агл. Силистра“

16.03.2020

00513-2020-0010 - „Инженеринг за обект: „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агл. Силистра“

научи повече

00513-2020-0009 - „Инженеринг за обект: „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан“

16.03.2020

00513-2020-0009 - „Инженеринг за обект: „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан““

научи повече

00513-2020-0008 - „Инженеринг за обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан“.

16.03.2020

00513-2020-0008 - „Инженеринг за обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан“.

научи повече

всички обществени поръчки

Покани за оферта

9098857 - „РЕМОНТ НА БЪЛГАРСКИ И ВНОСНИ ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА”

19.05.2020

9098857 - „РЕМОНТ НА БЪЛГАРСКИ И ВНОСНИ ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА”

научи повече

9098004 - “ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПО БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР. СИЛИСТРА, СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО” по обособени позиции

08.04.2020

9098004 - “ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПО БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР. СИЛИСТРА, СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО” по обособени позиции

научи повече

9096888 - „Приемане и извозване на отпадъци, образувани от дейността на „Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра” по обособени позиции

06.03.2020

9096888 - „Приемане и извозване на отпадъци, образувани от дейността на „Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра” по обособени позиции

научи повече

всички покани за оферта

Справки

Справки за договори преди 01.10.2014

Справка за изплатени суми по изпълнен договор - "Акварор-Бояджиев и синове" ООД

07.12.2015

Справка за изплатени суми по изпълнен договор за доставка на водомери - "Акварор-Бояджиев и синове" ООД

научи повече

Информация за изпълнението на договори за инкасиране на суми

08.10.2015

Информация за изпълнението на договори за инкасиране на суми - "Български пощи" ЕАД и "Изипей" АД.

научи повече

690678-Информация за прекратен договор с "ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС" АД

05.10.2015

Информация за прекратен договор с "ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС" АД, задържана гаранция за изпълнение.

научи повече

всички стари справки