Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

0800 111 98

086 588 808
Тел. за Аварии

Телефонен Указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

:

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Покани за оферта

Открит конкурс с предмет: "Добив на дървесина от горски територии - държавна и общинска собственост"

01.09.2023

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите във вр. с чл. 15, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 2, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собст

научи повече

9099773-„ДОСТАВКА НА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ И TЕЧЕН ХЛОР“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

12.06.2020

9099773-„ДОСТАВКА НА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ И TЕЧЕН ХЛОР“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

научи повече

9098857 - „РЕМОНТ НА БЪЛГАРСКИ И ВНОСНИ ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА”

19.05.2020

9098857 - „РЕМОНТ НА БЪЛГАРСКИ И ВНОСНИ ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА”

научи повече

9098004 - “ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПО БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР. СИЛИСТРА, СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО” по обособени позиции

08.04.2020

9098004 - “ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПО БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР. СИЛИСТРА, СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО” по обособени позиции

научи повече

9096888 - „Приемане и извозване на отпадъци, образувани от дейността на „Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра” по обособени позиции

06.03.2020

9096888 - „Приемане и извозване на отпадъци, образувани от дейността на „Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра” по обособени позиции

научи повече

9096826 - „Приемане и извозване на отпадъци, образувани от дейността на „Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра” по обособени позиции

04.03.2020

9096826 - „Приемане и извозване на отпадъци, образувани от дейността на „Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра” по обособени позиции

научи повече

9091777 - „ДОСТАВКА НА АСФАЛТОБЕТОН – ПЛЪТНА СМЕС“

26.08.2019

9091777 - „ДОСТАВКА НА АСФАЛТОБЕТОН – ПЛЪТНА СМЕС“

научи повече

9090741 - „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БАГЕРИ NEW HOLLAND LB95B, NEW HOLLAND В110В, NEW HOLLAND В115В“

26.07.2019

9090741 - „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БАГЕРИ NEW HOLLAND LB95B, NEW HOLLAND В110В, NEW HOLLAND В115В“

научи повече

123456