Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

0800 111 98

086 588 808
Тел. за Аварии

Телефонен Указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

:

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Общи условия за ползване на страницата

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД гр. Силистра

 

   ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД гр. Силистра е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679.

Настоящите Общи условия за ползване, регламентират достъпа и ползването на интернет страницата на "Водоснабдяване и канализация" ООД Силистра. "Водоснабдяване и канализация" ООД Силистра, препоръчва на всички посетители на страницата да се запознаят с тях, тъй като с посещаването и/или ползването на страницата, потребителите ги приемат и се съгласяват да ги спазват.
Посочените общи условия за ползване на интернет страницата на ВиК ООД Силистра се отнасят само за настоящата интернет страница. Тя може да съдържа връзки към други интернет страници, в които може да има условия, различни от посочените по долу.

 


   Ограничения

 

Електронната страница на "Водоснабдяване и канализация" ООД Силистра и съдържанието й могат да бъдат ползвани единствено за лични информационни цели при спазване на всички авторски и други права на интелектуална собственост.
Страница на "Водоснабдяване и канализация" ООД Силистра може съдържа връзки към външни страници. Те са поставени единствено за Ваше улеснение и "Водоснабдяване и канализация" ООД Силистра не носи отговорност както за услугите, предоставени чрез тях, така и за тяхното съдържание.

 

 

    Лична отговорност

 

   Потребителското име (електронен адрес) и паролата, които получавате за достъп до определени услуги, (след доброволна и напълно безплатна регистрация) чрез електронната страница на "Водоснабдяване и канализация" ООД Силистра са конфиденциални и не бива да бъдат разкривани или споделяни с трети лица, нито ползвани по друг начин за цели, за които това не е разрешено. Вие носите пълна отговорност за поддържане на конфиденциалността на потребителското име (e-mail) и паролата, както и за всички дейности, които се извършват при използване на Вашето потребителско име (e-mail) и парола.
Събиране и обработка на лични данни.
 

  Когато използвате страница на "Водоснабдяване и канализация" ООД Силистра, сървърите автоматично записват и потвърждават техническите данни за Вашия достъп, като например: Вашия IP адрес, предоставен от Вашия интернет доставчик, който използвате, включително датата и часа на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние ги използваме единствено, за да анализираме възникнали проблеми при достъп и като показател кои раздели от страницата ни представляват интерес за потребителите, с цел да подобрим съдържанието и да направим страницата по–удобна за използване. Можете да ползвате повечето секции на страницата без да въвеждате каквито и да е лични данни.


   Информацията и личните данни, които ни предоставяте не са публични и няма да бъдат разкривани пред трети лица, освен в случаите, предвидени от закона или когато това е необходимо за извършване на заявените от Вас дейности."Водоснабдяване и канализация" ООД СилистраВи уверява, че никаква информация, предоставена от Вас посредством страницата ни няма да бъде продавана, заменяни или отдавани под наем на трети лица.
Използване на страницата  на "Водоснабдяване и канализация" ООД Силистра.
Достъпът до интернет страницата се осъществява по два начина: чрез регистрация - регистрирани потребители са потребителите, които се регистрират чрез въвеждане на имена, електронен адрес, парола, абонатен номер (или абонатни номера); без регистрация - нерегистрирани потребители, които посещават страницата ни без да извършват регистрация.


   Всеки, който използва електронната страница на "Водоснабдяване и канализация" ООД Силистра без регистрация има достъп до информация свързана с дейността на дружеството, катопроверка на текуща сметка, актуална информация за аварии, планирани ремонти и спирания новини свързани дейността на дружеството. За подаване насамоотчети, получаване на известие за издаване на фактури за потребление и др. се изисква безплатнарегистрацията.

 

Потребителите на страницата имат следните права и задължения:
   - Да изпращате съобщения, изписани на български език с използване на кирилица.
   - Да не изпращате търговски съобщения, рекламни текстове и/или изображения, линкове към други сайтове и пр.
   - Да не изпращате нецензурни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на други потребители, служители на "Водоснабдяване и канализация" ООД Силистра или доброто име на дружеството ни.

   - Да не предоставят данните свързани с регистрацията си в "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра на трети лица.

 

 

Права на потребителите

Регистрираните потребители имат:
  Право да оттеглят съгласието си да бъдат използвани предоставените от тях лични данни за контакт e-mail, ipадрес.
  Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
  Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
  Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на    личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
  Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
  Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
  Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
  Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

 

Контакти:
Администратор: "Водоснабдяване и канализация" ООД,ЕИК 828050351, ул. „Баба Тонка“ 19, Силистра7500, България, тел. +359 882 884 161 Длъжностно лице по защита на данните / Data Protection Officer: Антоний Сапунджиев; email: admin@vik-silistra.com

 

Политика за обработване и защита на лични данни