Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/851 494

Тел. за Информация

 

0800 111 98
Тел. за Аварии

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Цени

ЦЕНА на услугата водоснабдяване с питейна вода в сила от 01.01.2021 г. С Решение № Ц-46 от 30.12.2020г. на КЕВР, в съответствие с чл.28, ал.2 от Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги (обн. ДВ брой 6 от 22.01.2016г.)

 

Цени на ВиК услуги в лв./куб.мЦена без ДДСЦена с ДДС
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите2,213 лв.2,656 лв.
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води0,178 лв.0,214 лв.
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  
Битови и приравнените към тях общински, търговски и др.0.499 лв.0,599 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 10,549 лв.0,659 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 20,803 лв.0,964 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 31,003 лв.1,204 лв.

На основание Решение № БП-Ц-15 от 21.07.2022г. на КЕВР, в съответствие с чл.28, ал.2 от Наредба за регулиране на цените за В и К услуги (обн.ДВ брой 6 от 22.01.2016г.):
Считано от 01.08.2022 г. влизат в сила утвърдените от КЕВР цени, както следва:

Цени на ВиК услуги в лв./куб.мЦена без ДДСЦена с ДДС
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите2,874 лв.3,449 лв.
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води0,527 лв.0,632 лв.
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води------
Битови и приравнените към тях общински., търговски и др.0,795 лв.0,954 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 10,910 лв.1,092 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 21,374 лв.1,649 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 31,827 лв.2,192 лв.

ЦЕНА за население и обществен сектор за 1 куб. метър вода