Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494 086/588 808

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Цени

ЦЕНИ на услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води в сила от 01.01.2020 г. С Решение № Ц-37 от 23.12.2019г. на КЕВР, в съответствие с чл.28, ал.2 от Наредба на цените на ВиК услуги (обн. ДВ брой 6 от 22.01.2016г.)

 

 

ЦЕНИ за население и обществен сектор за 1 куб. метър вода

Цени на ВиК услуги в лв./куб.мЦена без ДДСЦена с ДДС
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите2,147 лв.2,576 лв.
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води0,175 лв.0,210 лв.
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  
Битови и приравнените към тях общински, търговски и др.0.481 лв.0,577 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 10,530 лв.0,636 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 20,774 лв.0,928 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 30,967 лв.1,160 лв.

ЦЕНА на услугата водоснабдяване с питейна вода в сила от 01.06.2020 г. С Решение № Ц-37 от 23.12.2019г. на КЕВР, в съответствие с чл.28, ал.2 от Наредба на цените на ВиК услуги (обн. ДВ брой 6 от 22.01.2016г.)

 

 

ЦЕНА за население и обществен сектор за 1 куб. метър вода

Цени на ВиК услуги в лв./куб.мЦена без ДДСЦена с ДДС
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите2.238 лв.2.686 лв.