Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

0800 111 98

086 588 808
Тел. за Аварии

Телефонен Указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

:

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Цени

На основание Решение № Ц-32 от 30.12.2022 г. на КЕВР, в съответствие с чл.29, ал.5 от Наредба за регулиране на цените за В и К услуги (обн. ДВ брой 6 от 22.01.2016г.) :

Считано от 01.01.2023 г. влизат в сила утвърдените от КЕВР цени, както следва:

Цени на ВиК услуги в лв./куб.мЦена без ДДСЦена с ДДС
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите3,098 лв.3,718 лв.
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води0,521 лв.0,625 лв.
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води------
Битови и приравнените към тях общински, търговски и др.0.815 лв.0,978 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 10,932 лв.1,118 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 21,410 лв.1,692 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 31,872 лв.2,246 лв.

На основание Решение № БП-Ц-15 от 21.07.2022г. на КЕВР, в съответствие с чл.28, ал.2 от Наредба за регулиране на цените за В и К услуги (обн.ДВ брой 6 от 22.01.2016г.):
Считано от 01.08.2022 г. влизат в сила утвърдените от КЕВР цени, както следва:

Цени на ВиК услуги в лв./куб.мЦена без ДДСЦена с ДДС
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите2,874 лв.3,449 лв.
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води0,527 лв.0,632 лв.
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води------
Битови и приравнените към тях общински., търговски и др.0,795 лв.0,954 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 10,910 лв.1,092 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 21,374 лв.1,649 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 31,827 лв.2,192 лв.

ЦЕНА за население и обществен сектор за 1 куб. метър вода