Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

0800 111 98

086 588 808
Тел. за Аварии

Телефонен Указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

:

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Обществени поръчки

00513-2020-0013-„Осъществяване на дейности по информация, комуникация и публичност по проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ ООД, Силистра“, АДБФП №Д-34-66/21.08.2019г. по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014

12.06.2020

00513-2020-0013-„Осъществяване на дейности по информация, комуникация и публичност по проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ ООД, Силистра“, АДБФП №Д-34-66/21.08.2019г. по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014

научи повече

00513-2020-0012-„Осъществяване на дейности по информация, комуникация и публичност по проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ ООД, Силистра“, АДБФП №Д-34-66/21.08.2019г. по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014

12.06.2020

00513-2020-0012 - „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и публичност по проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ ООД, Силистра“, АДБФП №Д-34-66/21.08.2019г. по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 20

научи повече

00513-2020-0011-„ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

09.06.2020

00513-2020-0011-„ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

научи повече

00513-2020-0010 - „Инженеринг за обект: „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агл. Силистра“

16.03.2020

00513-2020-0010 - „Инженеринг за обект: „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агл. Силистра“

научи повече

00513-2020-0009 - „Инженеринг за обект: „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан“

16.03.2020

00513-2020-0009 - „Инженеринг за обект: „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан““

научи повече

00513-2020-0008 - „Инженеринг за обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан“.

16.03.2020

00513-2020-0008 - „Инженеринг за обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан“.

научи повече

00513-2020-0007 - „Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“ в три обособени позиции

09.03.2020

00513-2020-0007 - „Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра“; Обособена позиция

научи повече

00513-2020-0006 - УПРАЖНЯВАНЕ НА НСН И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ИНЖЕНЕР ПО ФИДИК ЗА ОБЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ГР. ТУТРАКАН

28.02.2020

00513-2020-0006 - УПРАЖНЯВАНЕ НА НСН И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ИНЖЕНЕР ПО ФИДИК ЗА ОБЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ГР. ТУТРАКАН

научи повече

123456