Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

0800 111 98

086 588 808
Тел. за Аварии

Телефонен Указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

:

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Открит конкурс с предмет: "Добив на дървесина от горски територии - държавна и общинска собственост"

Предмет на настоящия открит конкурс е „Добив на дървесина от горски територии – държавна и общинска собственост” в Обекти  от имоти собственост на „Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр.Силистра, с идентификатори № 66425.34.13, № 66425.34.27, № 66425.33.3, № 66425.33.2 и № 41143.10.225, с общо прогнозно количество 167 куб.м, от които 23 куб.м едра технологична дървесина, 51 куб.м средна технологична дървесина, 1 куб.м дребна технологична дървесина и 93 куб.м дърва технологична дървесина.  Количество не по – малко от 32 куб.м. дървесина за лично ползване, като същите ще бъдат приспаднати от цената на услугата.

Предмет на настоящия конкурс, е дърводобив, който включва следните дейности:

1/ поваляне на маркираните дървета;

2/ кастрене на клоните на повалените дървета;

3/ разкройване на стъблата на сортименти (дърва за огрев);

4/ извоз;

5/ почистване на сечищата.

Документи за изтегляне

документи

01.09.2023 Условия01.09.2023 декларация по чл.18, ал.1, т.301.09.2023 заявление за участие01.09.2023 декларация за оглед01.09.2023 проект на договор01.09.2023 ценова оферта29.09.2023 протокол №1 от работата на комисията29.09.2023 заповед № 64-2 за прекратяване29.09.2023 заповед № 64-1 за назначаване на комисия02.10.2023 заповед № 64-310.10.2023 заповед № 64-411.10.2023 протокол комисия № 220.10.2023 договор № ДВ-05

назад