Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

0800 111 98

086 588 808
Тел. за Аварии

Телефонен Указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

:

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Е-фактура

За улеснение на своите абонати „ВиК” ООД - Силистра предлага нов начин за получаване на фактура за консумирани количества питейна вода и отведени отпадъчни води – по електронен път.

 

  • Фирми, желаещи да се възползват от услугата е необходимо да представят EИК, наименование на фирмата и електронен адрес, за получаване на електронна фактура;

 

  • За абонати–физически лица, предлагаме получаване на фактура по електронна поща, след представяне на писмено заявление, в което да е посочен абонатен номер, трите имена на титуляра на партидата и електронен адрес.

 

Заявление за получаване на е-фактура може да изтеглите от тук

Попълнено заявление за електронна фактура можете да представите на хартиен носител пред някоя от касите на дружеството или на електронен адрес: inkaso@vik-silistra.com.