Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

0800 111 98

086 588 808
Тел. за Аварии

Телефонен Указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

:

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Допълнителни услуги

Действащия от 01.03.2008 г. ценоразпис на всички видове услуги, извършвани от персонала на дружеството, определен със заповед № 8/29.02.2008 г. и последващи изменения и допълнения със заповеди №18/04.03.2009 г., №47/01.10.2009 г., №8/01.03.2010 г.

 

Предлаганите допълнителни дейности - услуги (канализационни услуги, ремонт на съществуващи В и К инсталации, както и изграждане на нови такива; услуги с транспорт и механизация; хоризонтално сондиране с торпедо; констатиране на скрити течове; трасиране на водопроводни мрежи; отчитане разхода на вода с ултразвуков разходомер и др.) да се извършват при спазване на следните изисквания:

 

1. Липса на задължения на клиента към дружеството за консумирани водни количества и отведени отпадъчни води, както и за извършени услуги;

 

2. Подадено писмено заявление за извършване на услугата:

  • За гр.Силистра – за всички услуги - в каса "Услуги" в Управлението на дружеството - ул. "Баба Тонка" №19, както следва:
    - водопроводни (отстраняване на теч преди и след водомерния възел, подмяна на спирателна арматура);
    - канализационни (почистване или ремонт на канализационно отклонение, почистване на вътрешна канализационна инсталация);
  • За техн.райони - в производствено- техническите бази на съответните райони - при касиер-домакините;

 

3. Внесен депозит:

  • За население - 70.00 лв.;
  • За фирми - 100.00 лв.

 

4. Бързите и експресни услуги да се извършват по изрично желание на клиента, удостоверено с подпис.

 

Цените на бързите и експресните услуги се определят като цените по ценоразписа се увеличават, както следва:

  • За бързи услуги (1 ден) - с 25 %;
  • За експресни услуги (2 часа) - с 50 %.