Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/851 494

Тел. за Информация

 

0800 111 98
Тел. за Аварии

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Изпълнение на СМР в с. Калипетрово

Уведомяваме Ви, че за периода 21.11.2022-28.11.2022 г. по проект: №BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД, Силистра“ в с. Калипетрово ще се изпълняват СМР по участъци, както следва:

 

-По канализационен клон 1 - ул. "Перущица"

-По канализационен клон 12 - ул. "Стражица";

-По канализационен клон 19 - ул. "Гълъбарника" и ул. "Искър";

-По канализационен клон 25 - ул. "Лом" и ул. "Тунджа";

 

-Водопроводен Гл. Кл. III -  ул. "Сарафска" и ул. "Искър".

назад