Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

0800 111 98

086 588 808
Тел. за Аварии

Телефонен Указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

:

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Изпълнение на СМР в с. Айдемир

Уведомяваме Ви, че за периода 21.11.2022-28.11.2022 г. по проект: №BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД, Силистра“ ще се изпълняват СМР по участъци като следва:

 

-По канализационен клон 37- ул. "Предел";

-По канализационен клон 34- ул. "Глокинка" и ул. "Гергана";

-По канализационен клон 43- ул. "Светлина";

-По канализационен клон 46- ул. "Ангел Панчев";

-По канализационен клон 14- ул. "Виделина";

-По канализационен клон 64 - ул. "Волга";

-По канализационен клон 15 - ул. "София" 

-По кана ул.лизационен клон 65- ул. "Искра"; "Стара липа";

-По канализационен клон 67- ул. "Дон";

-По канализационен клон 68- ул. "Чернозем";

-По канализационен клон 71- ул. "Китка";

-По канализационен клон 81- ул. "Търлица";

-По канализационен клон 29 и 30- ул. "София" - асфалтиране;

 

-По водопроводен клон 11- ул. "Тиса" и ул. "Детелина";

-По главен водопроводен клон 1- ул. "Ангел Панчев", ул. "Средец", ул. "Гергана" и ул. "Равнец";

-По водопроводен клон 2- ул. "Старата липа" и ул. "Дон"

назад