Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/851 494

Тел. за Информация

 

086/820 562

Авариен Телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД – УВЕДОМЯВА СВОИТЕ АБОНАТИ, ЧЕ:


На основание чл.18 и чл.19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги (обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016г.) и във връзка с т.5 и т.6 от Указанията за образуване на цените на ВиК услуги чрез метода "горна граница на цени" за регулаторния период 2022-2026г.
"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра уведомява своите потребители, че възнамерява да подаде заявление до КЕВР за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги за периода 2022-2026г. без ДДС
№ Услуга Мярка 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.
1. Доставяне на вода на потребителите
1.1. Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 2.874 3.020 3.100 3.191 3.323
2. Отвеждане на отпадъчни води
2.1. Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 0.544 0.528 0.546 0.562 0.579
3. Пречистване на отпадъчни води
3.1. Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители лв./куб.м 0.841 0.871 0.921 0.968 0.982
3.2. Промишлени и други стопански потребители
3.2.1. степен на замърсяване 1 лв./куб.м 0.962 0.996 1.053 1.106 1.122
3.2.2. степен на замърсяване 2 лв./куб.м 1.453 1.506 1.592 1.674 1.698
3.2.3. степен на замърсяване 3 лв./куб.м 1.932 2.000 2.114 2.222 2.254
 

назад