Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9086306 - „Приемане и извозване на отпадъци, получени от дейността на „Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра” по обособени позиции

„Приемане и извозване на отпадъци, получени от дейността на „Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра” по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: Приемане и извозване на отпадъци 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита, и 19 08 02 - Отпадъци от пясъкоуловители.
Обособена позиция №2: Приемане и извозване на отпадък 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на населени места.
Правно основание: Възложителят отправя настоящата обява  при спазване на разпоредбите на глава  двадесет и шест от ЗОП.
Прогнозна стойност:   66 000 лв. без ДДС
За обособена позиция 1 – 1000 лв. без ДДС
За обособена позиция 2 –   65 000 лв. без ДДС
Източник на финансиране: собствени средства на Възложителя.
Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца от датата на влизане в сила на договора или до достигане на прогнозните прагове.
Гаранция за изпълнение.
Възложителят не изисква гаранция за изпълнение.

Внимание!!!

Поради техническа грешка, сумите по-горе в текста за прогнозна стойност и обособени позиции са грешно попълнени. Верните суми са посочени в обявата, информацията и в документацията. Извиняваме се за причиненото неудобство.

Реалните суми са:

Прогнозна стойност: 69 000лв. без ДДС

За обособена позиция 1 - 1 000лв. без ДДС

За обособена позиция 2 - 68 000лв. без ДДС.

Документи за изтегляне

документи

21.03.2019 Протокол - класиране28.03.2019 Договор - "СИРИУС СТАР БГ" ЕООД - ОП2

Документация

28.02.2019 Обява28.02.2019 Документация28.02.2019 Техническа спецификация28.02.2019 Документи, образци28.02.2019 Проект на договор - ОП128.02.2019 Проект на договор - ОП2

Информация

28.02.2019 Информация за публикувана обява - АОП - 908630613.03.2019 Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - АОП - 908666213.03.2019 Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

назад