Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562

горещ телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Профил на купувача

 

Обща информация:

"В и К" ООД Силистра  адрес: ул. Баба Тонка №19,  тел: 086 / 820 559, факс: 086 / 820 558,

e-mail: vikss@vik-silistra.com, лице за контакти: Пламена Ганчева - тел: 086 / 851 496

Обществени поръчки

00513-2017-0005-ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ИЗРАБОТЕНИ ОТ PE 100 И ФАСОННИ ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

23.10.2017

ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ИЗРАБОТЕНИ ОТ PE 100 И ФАСОННИ ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

научи повече

00513-2017-0004 - ДОСТАВКА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, ГР. СИЛИСТРА.

05.10.2017

Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Силистра.

научи повече

00513-2017-0003-ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА И КОМПОНЕНТИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ

03.07.2017

ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА И КОМПОНЕНТИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ

научи повече

всички обществени поръчки

Покани за оферта

9066898 - Доставка на асфалтобетон плътна смес.

26.07.2017

Кратко описание: Доставка на асфалтобетон-плътна смес. Обособени позици: ОП1 - Доставка на асфалтобетон – база Силистра-40 000 лв.. ОП2 - Доставка на асфалтобетон - база Тутракан-20 000 лв.

научи повече

9064958-Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции.

05.06.2017

9064958-Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции. ОП1-Свободни парични средства-депозити. ОП2-Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

научи повече

9059403-Изпитване на образци от питейни и отпадъчни води по обособени позиции.

01.12.2016

Изпитване на образци от питейни и отпадъчни води по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Изпитване на образци по микробиологични и химични показатели и показатели с индикаторно значение от Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата,

научи повече

всички покани за оферта

Справки

Справки за договори преди 01.10.2014

Справка за изплатени суми по изпълнен договор - "Акварор-Бояджиев и синове" ООД

07.12.2015

Справка за изплатени суми по изпълнен договор за доставка на водомери - "Акварор-Бояджиев и синове" ООД

научи повече

Информация за изпълнението на договори за инкасиране на суми

08.10.2015

Информация за изпълнението на договори за инкасиране на суми - "Български пощи" ЕАД и "Изипей" АД.

научи повече

690678-Информация за прекратен договор с "ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС" АД

05.10.2015

Информация за прекратен договор с "ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС" АД, задържана гаранция за изпълнение.

научи повече

всички стари справки