Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Покани за оферта

9091777 - „ДОСТАВКА НА АСФАЛТОБЕТОН – ПЛЪТНА СМЕС“

26.08.2019

9091777 - „ДОСТАВКА НА АСФАЛТОБЕТОН – ПЛЪТНА СМЕС“

научи повече

9090741 - „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БАГЕРИ NEW HOLLAND LB95B, NEW HOLLAND В110В, NEW HOLLAND В115В“

26.07.2019

9090741 - „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БАГЕРИ NEW HOLLAND LB95B, NEW HOLLAND В110В, NEW HOLLAND В115В“

научи повече

9088375 - „Доставка на резервни части за автомобили, трактори и строителна техника, багери New Holland и филтри по обособени позиции за нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД – гр. Силистра“

17.05.2019

9088375 - „Доставка на резервни части за автомобили, трактори и строителна техника, багери New Holland и филтри по обособени позиции за нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД – гр. Силистра“

научи повече

9086306 - „Приемане и извозване на отпадъци, получени от дейността на „Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра” по обособени позиции

27.02.2019

9086306 - „Приемане и извозване на отпадъци, получени от дейността на „Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра” по обособени позиции

научи повече

9086112 - Предварителна оценка на съответствие на идейни проекти за обекти: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“, „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан“, „Реконструкция на външни довеждащи

26.02.2019

9086112 - Предварителна оценка на съответствие на идейни проекти за обекти: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“, „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан“, „Реконструкция на външни довеждащи

научи повече

9085181 - „Изпитване на образци от питейни и отпадъчни води” по обособени позиции

28.01.2019

9085181 - „Изпитване на образци от питейни и отпадъчни води” по обособени позиции

научи повече

9079261 - „Изготвяне на документации за обществени поръчки за дейностите по проект „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Силистра“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“,

03.08.2018

9079261 - „Изготвяне на документации за обществени поръчки за дейностите по проект „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Силистра“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфи

научи повече

9079253 - ДОСТАВКА НА АСФАЛТОБЕТОН-ПЛЪТНА СМЕС

03.08.2018

9079253 - ДОСТАВКА НА АСФАЛТОБЕТОН-ПЛЪТНА СМЕС

научи повече

12345