Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Покани за оферта

9090741 - „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БАГЕРИ NEW HOLLAND LB95B, NEW HOLLAND В110В, NEW HOLLAND В115В“

26.07.2019

9090741 - „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БАГЕРИ NEW HOLLAND LB95B, NEW HOLLAND В110В, NEW HOLLAND В115В“

научи повече

9088375 - „Доставка на резервни части за автомобили, трактори и строителна техника, багери New Holland и филтри по обособени позиции за нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД – гр. Силистра“

17.05.2019

9088375 - „Доставка на резервни части за автомобили, трактори и строителна техника, багери New Holland и филтри по обособени позиции за нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД – гр. Силистра“

научи повече

9086306 - „Приемане и извозване на отпадъци, получени от дейността на „Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра” по обособени позиции

27.02.2019

9086306 - „Приемане и извозване на отпадъци, получени от дейността на „Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра” по обособени позиции

научи повече

9086112 - Предварителна оценка на съответствие на идейни проекти за обекти: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“, „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан“, „Реконструкция на външни довеждащи

26.02.2019

9086112 - Предварителна оценка на съответствие на идейни проекти за обекти: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“, „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан“, „Реконструкция на външни довеждащи

научи повече

9085181 - „Изпитване на образци от питейни и отпадъчни води” по обособени позиции

28.01.2019

9085181 - „Изпитване на образци от питейни и отпадъчни води” по обособени позиции

научи повече

9079261 - „Изготвяне на документации за обществени поръчки за дейностите по проект „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Силистра“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“,

03.08.2018

9079261 - „Изготвяне на документации за обществени поръчки за дейностите по проект „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Силистра“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфи

научи повече

9079253 - ДОСТАВКА НА АСФАЛТОБЕТОН-ПЛЪТНА СМЕС

03.08.2018

9079253 - ДОСТАВКА НА АСФАЛТОБЕТОН-ПЛЪТНА СМЕС

научи повече

9076498 - Доставка на резервни части за багери NEW HOLLAND LB95B, NEW HOLLAND B110B, NEW HOLLAND B115B.

28.05.2018

Доставка на резервни части за багери NEW HOLLAND LB95B, NEW HOLLAND B110B, NEW HOLLAND B115B.

научи повече

12345