Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562

горещ телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Обществени поръчки

00513-2017-0004 - ДОСТАВКА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, ГР. СИЛИСТРА.

05.10.2017

Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Силистра.

научи повече

00513-2017-0003-ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА И КОМПОНЕНТИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ

03.07.2017

ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА И КОМПОНЕНТИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ

научи повече

00513-2017-0002 - ПС - "Доставка на 1+2 нови комбинирани багер-товарачи"

27.03.2017

“ ДОСТАВКА НА 1+2 НОВИ КОМБИНИРАНИ БАГЕР-ТОВАРАЧИ ”. Багерите се заявяват, в зависимост от потребностите и възможностите на възложителя.

научи повече

00513-2017-0001 - „Доставка на спирателна и възвратна арматура, механични връзки и фасонни части от сив чугун и стомана, аварийни скоби за водопроводи и присъединителна арматура за водопроводи.”

30.01.2017

00513-2017-0001 - „Доставка на спирателна и възвратна арматура, механични връзки и фасонни части от сив чугун и стомана, аварийни скоби за водопроводи и присъединителна арматура за водопроводи.”

научи повече

00513-2016-0003-Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „В и К" - ООД гр.Силистра.

02.12.2016

00513-2016-0003-Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „В и К" - ООД гр.Силистра

научи повече

00513-2016-0002 ИНКАСИРАНЕ СУМИТЕ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВиК-УСЛУГИ НА АБОНАТИТЕ ОТ СЕКТОР “НАСЕЛЕНИЕ” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА

15.07.2016

Вид на процедурата – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ. Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП.

научи повече

00513-2016-0001 Доставка на инертни материали

02.06.2016

Предмет на обществената поръчка е: Доставка на инертни материали, разпределени по обособени позиции както следва:

научи повече

00513-2015-0004 - Доставка на тръби и фасонни части за челно заваряване, изработени от ПЕВП 100, предназначени за питейно водоснабдяване

15.12.2015

Доставка на ПЕВП тръби за аварийни нужди и изграждане на подземни водопроводи за пренос на питейна вода под налягане, а именно: • на рула по 100 м, за налягане PN 12,5 bar с външен диаметър от 25 мм и за налягане PN 10 bar с външни диаметри от 32 мм д

научи повече

12