Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Обществени поръчки

00513-2019-0002 - ДОСТАВКА НА СПИРАТЕЛНА И ВЪЗВРАТНА АРМАТУРА, МЕХАНИЧНИ ВРЪЗКИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ СИВ ЧУГУН И СТОМАНА, АВАРИЙНИ СКОБИ ЗА ВОДОПРОВОДИ И УНИВЕРСАЛНИ ФЛАНШОВИ АДАПТОРИ И УНИВЕРСАЛНИ МУФИ АДАПТОРИ ЗА ВОДОПРОВОДИ

01.04.2019

00513-2019-0002 - ДОСТАВКА НА СПИРАТЕЛНА И ВЪЗВРАТНА АРМАТУРА, МЕХАНИЧНИ ВРЪЗКИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ СИВ ЧУГУН И СТОМАНА, АВАРИЙНИ СКОБИ ЗА ВОДОПРОВОДИ И УНИВЕРСАЛНИ ФЛАНШОВИ АДАПТОРИ И УНИВЕРСАЛНИ МУФИ АДАПТОРИ ЗА ВОДОПРОВОДИ

научи повече

00513-2019-0001 - Доставка на горива за отопление.

28.01.2019

00513-2019-0001 - Доставка на горива за отопление.

научи повече

00513-2018-0007 - Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и Канализация" - ООД гр.Силистра.

12.11.2018

00513-2018-0007 - Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и Канализация" - ООД гр.Силистра.

научи повече

00513-2018-0006 - Организиране и провеждане на обучения в рамките на Проект BG05M9O001-1.021-0246 „Подобряване на професионалната квалификация, компетенциите и уменията на заетите лица във "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СИЛИСТРА" ООД

12.10.2018

Пряко договаряне с предмет: Организиране и провеждане на обучения в рамките на Проект BG05M9O001-1.021-0246 „Подобряване на професионалната квалификация, компетенциите и уменията на заетите лица във "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СИЛИСТРА" ООД

научи повече

00513-2018-0005 - Инкасиране сумите за извършени услуги - водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на абонатите на територията на Област Силистра

27.07.2018

Инкасиране сумите за извършени услуги - водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на абонатите на територията на Област Силистра

научи повече

00513-2018-0004 - ДОСТАВКА НА УНИВЕРСАЛНИ ФЛАНШОВИ АДАПТОРИ И УНИВЕРСАЛНИ МУФИ АДАПТОРИ ЗА ВОДОПРОВОДИ

08.06.2018

ДОСТАВКА НА УНИВЕРСАЛНИ ФЛАНШОВИ АДАПТОРИ И УНИВЕРСАЛНИ МУФИ АДАПТОРИ ЗА ВОДОПРОВОДИ

научи повече

00513-2018-0003 - ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ.

04.06.2018

ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ.

научи повече

00513-2018-0002 - ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА И ВОДОМЕРНИ ШАХТИ

11.04.2018

ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА И ВОДОМЕРНИ ШАХТИ

научи повече

1234