Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9073894 - ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПЪТНО ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, ТРАКТОРИ И СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА, БАГЕРИ NEW HOLLAND И ФИЛТРИ

Предмет на поръчката: „Доставка на резервни части за пътно транспортни средства, трактори и строителна техника, багери New Holland и филтри”  по следните позиции:

Прогнозна стойност:   60 000,00 лв. без ДДС

ОП 1 – Доставка на резервни части за леки автомобили от марка „УАЗ”. (Спецификация – ОП№1) - 17 000,00 лв. без ДДС;

ОП 2 – Доставка на резервни части за трактори и строителна техника, базирана на марките ЮМЗ модел 6Л и МТЗ модел 80. (Спецификация – ОП№2) - 5 000,00 лв. без ДДС;

ОП 3 – Доставка на резервни части за транспортни средства ДАЧИЯ ЛОГАН (Спецификация – ОП№3) - 10 000,00 лв. без ДДС;

ОП 4 – Доставка на резервни части за багери  NEW HOLLAND LB95B, NEW HOLLAND В110В, NEW HOLLAND В115В. (Спецификация – ОП№4) - 20 000 лв. без ДДС.

ОП 5 – Доставка на филтри  за транспортни средства и  БАГЕРИ. (Спецификация – ОП№5) - 8 000 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на заявките да е до 5 дни от датата на заявката.

Доставените резервни части да имат гаранционен срок от минимум 12 (дванадесет) месеца от датата на доставката.

При изпълнение на поръчката спечелилият за изпълнител участник, трябва да притежава документи удостоверяващи съответствието със съществуващите за предлаганите изделия стандарти, касаещи тяхното качество, произход и безопасност, които да може да предостави при поискване.В срок до 5 дни, изпълнителят заменя за своя сметка некачествените изделия дали дефект в гаранционният срок с нови такива.

Документи за изтегляне

документи

11.04.2018 Протокол-Класиране03.05.2018 Договор и приложения - ОП1 - ЕТ "Карбон - Александър Атанасов"03.05.2018 Договор и приложения - ОП3 - "Пит Стоп Рейсинг" ООД03.05.2018 Договор и приложения - ОП5 - "Карио" ООД16.05.2018 Договор и приложения - ОП2 - "ПАНДА ЕКСПЕРТ" ООД

Документация

15.03.2018 Обява15.03.2018 Информация за публикувана обява - АОП - 907389415.03.2018 Условия и образци15.03.2018 Ценово предложение15.03.2018 Ценово приложение15.03.2018 Техническо предложение15.03.2018 Технически спецификации15.03.2018 Договор - Проект

Информация

20.03.2018 Запитване - Отговор27.03.2018 Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - АОП - 907429427.03.2018 Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти11.05.2018 Съобщение за прекратяване ОП-4

назад