Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

„Водоснабдяване и Канализация” ООД гр. Силистра уведомява, че:

„Водоснабдяване и канализация” ООД стартира изпълнението на договор № BG05M9OP001-1.021-0246-C01 по процедура „Обучения за заети лица” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.  За повече информация кликнете тук

 

назад