Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494 086/588 808

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

„Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Силистра уведомява своите клиенти

       На основание чл.18 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, във връзка с чл.19 от ЗРВКУ, наложено от завишените производствени разходи, вследствие поредното увеличение цената на електроенергията, завишения индекс на инфлация и други,

     „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Силистра уведомява своите клиенти, че възнамерява да подаде Заявление до КЕВР за утвърждаване на изменение на действащите към настоящия момент цени на предоставените В и К услуги – доставка на вода за питейно-битови нужди и отвеждане на отпадъчни води.

назад