Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Цени

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в сила от 01.01.2019 г. С Решение № Ц-20 от 28.12.2018г. на КЕВР, в съответствие с чл.28, ал.2 от Наредба на цените на ВиК услуги (обн. ДВ брой 6 от 22.01.2016г.)

 

 

ЦЕНИ за население и обществен сектор за 1 куб. метър вода

Цени на ВиК услуги в лв./куб.мЦена без ДДСЦена с ДДС
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите2,147 лв.2,576 лв.
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води0,171 лв.0,205 лв.
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  
Битови и приравнените към тях общински, търговски и др.0.444 лв.0,533 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 10,488 лв.0,586 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 20,715 лв.0,858 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 30,893 лв.1,072 лв.