Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562

горещ телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Цени

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в сила от 01.07.2017 г.

 

 

ЦЕНИ за население и обществен сектор за 1 куб. метър вода

Цени на ВиК услуги в лв./куб.мЦена без ДДСЦена с ДДС
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите1,972 лв.2,366 лв.
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води0,161 лв.0,193 лв.
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  
Битови и приравнените към тях общински, търговски и др.0.446 лв.0,535 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 10,490 лв.0,588 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 20,718 лв.0,861 лв.
Промишлени и стопански степен на замърсяване 30,896 лв.1,075 лв.