Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Цени на ВиК услуги от 01.07.2017 г.

На основание чл.28 (2) от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги (обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.), „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Силистра уведомява своите потребители, че с Решение №БП-Ц-7 от 09.06.2017 г., КЕВР утвърждава, считано от 01.07.2017 г. цени без ДДС на ВиК услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС  на ВиК услуги за периода 2018 г.- 2021 г. , както следва:
 

година                     2017г.      2018г.      2019г.        2020г.       2021г.
Цени в  лв./куб.м

Доставяне вода 
на потребителите:    1,972        2,041       2,051         2,078        2,077
Отвеждане на 
отпадъчните води:    0,161         0,168      0,171         0,173        0,178
 
Пречистване на 
отпадъчните води
Битови и приравнените
към тях общ., 
търг. и др.:              0,446         0,487      0,507          0,511        0,516
 
Промишлени и стопански
степен на 
замърсяване 1:         0,490         0,536        0,557         0,563       0,567
степен на 
замърсяване 2:         0,718         0,785        0,816         0,823       0,830
степен на
 замърсяване 3:        0,896         0,980        1,019         1,028       1,036
 
 

назад