Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Водовземане от ТК Звенимир

     Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение “ Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-Звенимир, с. Звенимир, общ. Главиница.”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Главиница, кметство Звенимир или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.

назад